چشم انداز و ماموریت

چشم انداز و ماموریت
چشم انداز

برند برتر، پـــیشرو و قابل اعتماد برای صاحبان ایده و سرمایه و الگوی کــارآفرینی در حوزه ی فناوری اطـلاعات و ارتـباطات

 

ماموریت

تِک وِست سرمایه گذاری و توسعه ی کسب و کارهای متنوع و پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را مأموریت خود می داند. تِک وِست تجمیع مناسبی از شایستگی های محوری شرکت های زیر مجموعه همچون سرمایه انسانی متخصص و نوآور، اعتبار، امکان ارائه خدمات و راهکارهای جامع نرم افزاری و سخت افزاری را در خود جای داده است و در حوزه های بانکداری، پرداخت، دولت الکترونیک، سامت، نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت خواهد کرد.