خدمات هوشمند آینده

خدمات هوشمند آینده

هدف از تأسیس این شرکت ارائه خدمات در دو حوزه خدمات خانگی و خدمات شرکتی بوده است؛ به گونه‌ای که در حوزه خدمات شرکتی (مشتریان حقوقی)، امور مالی- حسابداری، ثبتی، حفاظت فیزیکی، خدمات و نظافت، و پیک مدنظر بوده و در زمینه خدمات خانگی (مشتریان حقیقی)، پاسخ‌گویی به کلیه نیازمندی‌های تأسیساتی، نظافتی، حفاظت فیزیکی و … به عنوان اهداف اولیه در نظر گرفته شدند.
در این راستا به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای برآورده شدن اهداف مدنظر و بر اساس برنامه استراتژیک تعیین شده، شرکت خدمات هوشمند آینده فعالیت عملیاتی خود را از تاریخ 1/1/1397 و با حدود 25 نفر آغاز کرد. این شرکت، پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت خود با انعقاد قرارداد با شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسن دامنه ارائه خدمات خود را بسرعت وسعت بخشید و با توجه به قابلیت‌ها و توانمندی¬های ایجاد شده در خصوص خدمات شرکتی، بازار ارائه خدمات ثبتی و مالی- حسابداری خود را به شرکت‌های خارج از گروه توسن توسعه داد. سپس در راستای ماموریت در نظر گرفته شده برای شرکت، اجرای آزمایشی اپلیکیشن خدمات خانگی وی¬دو در بهمن ماه 1397 با ارائه سه خدمت قالیشویی، نظافت منزل و خشکشویی به کارکنان هلدینگ تکوستا و شرکت توسن آغاز گردید که در ادامه طیف خدمات ارائه شده از طریق این پلتفرم بسرعت به بیش از بیست خدمت افزایش یافت. چشم‌انداز توسعه این اپلیکیشن عبور از تنوع 100 خدمت و قرار گرفتن در جایگاه شناخته شده‌ترین اپلیکیشن در زمینه ارائه خدمات به پرسنل شرکت‌هاست.
در زمینه ارائه خدمات به شرکت‌ها (مشتریان حقوقی)، بناست شرکت خدمات هوشمند آینده بر اساس تجربه‌های عملیاتی کسب شده در ارائه خدمات شرکتی و با تمرکز بر جذب مشتریان خارج از گروه توسن، حضور فعال‌تر و پررنگ‌تری را در میان هلدینگ‌ها و شرکت‌های نوپا داشته باشد.

سال تاسیس1396
آدرسمیدان ونک، خیابان خلیل زاده، پلاک 28، طبقه 4، واحد شمالی
تلفن87634710